• offert@kakelgubben.se
  • |
  • 031-757 49 99

Uppdragsavtal badrumsrenovering

När offerten accepterats undertecknas ett uppdragsavtal, i vilket ramarna kring badrumsrenoveringen preciseras. Vad som ingår, vilket material Kakelgubben tillhandahåller och vilket material som beställaren ansvarar för, när betalningar ska genomföras, start och slutdatum, vite vid eventuellt försening, Kakelgubben garantiansvar samt våra skyldigheter gentemot er som beställare. Kakelgubben uppdragsavtal grundar sig på konsumenttjänstelagen.

Projektplanering

Innan badrumsrenoveringen påbörjas träffas projektledaren och beställaren (kunden) för att gå igenom detaljerna inför badrumsrenoveringen. Här avhandlas detaljfrågor som placering av inredning, höjd på handfat, belysningspunkter, hur kakelplattorna placeras, fogbredd mellan plattorna, etc. Projektplaneringen utgör sedan underlag för hantverkarna under renoveringsarbetet.

Det är lika viktigt för oss som för er att inget blir skadat. Flytta undan tillhörigheter före badrumsrenoveringen påbörjas

Undvik skador på tillhörigheter genom att flytta undan dessa före rivningen påbörjas av badrummet.Rivningsmassor skall bäras ut, maskiner, utrustning och material bäras in och så vidare, vilket gör att Du som boende måste plocka undan allt det som står i vägen från ytterdörren till badrummet. Om man som boende inte plockar undan värdefulla och skrymmande saker i god tid före det att badrumsrenoveringen påbörjas, så finns en risk att skador uppstår. Se därför till att ställa in dessa tillhörigheter i ett rum som inte kommer påverkas av badrumsrenoveringen.

Innan utrivningen av det gamla badrummet kan påbörjas, så skall golv och väggar täckas in med skyddspapp och plast. stäng dörrar och dammslussar till de delar där arbete utförs.
Det som skall sparas och återmonteras i det nya badrummet måste märkas upp med en tejpbit som det tydligt står ”SPARAS” på. Se till att tejpbiten sitter ordentligt och inte riskerar att lossna.  Se till att märka upp detta i god tid INNAN badrummet skall rivas ut, för ett normalt badrum rivs ut på cirka en dag, vilket gör att det finns ingen tid till uppmärkning, när rivningen väl påbörjats.

Vilka kostnader kan tillkomma utöver angivet pris i offerten?

Exempelvis en fuktskada som kräver avfuktning, men det täcks i normalfallet av din eller föreningens försäkring. Sanering av asbest, vilket tack och lov är relativt ovanligt. Spruckna eller dåliga avloppsrör som måste bytas, felaktiga elinstallationer som måste göras om.

Sammanfattningsvis, dolda fel som inte skäligen kunnat förutses innan arbetet påbörjats. I de absolut flesta fall landar vi dock på angivet pris i offerten.

031-757 49 99

Vill du att vi ringer upp dig?

Ange ditt telefonnummer här:

    Offert

    Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!